PARTNERI:
.ADRESA:
.ul. SNP 137
.965 01
.Žiar nad Hronom
.www.remeslo-tzb.sk
PROFIL FIRMY:
 
VYKUROVANIE
 
ZDRAVOTECHNIKA
 
PLYN
 
SERVIS
 
HAVARIJNÁ SLUŽBA >>viac..
 
DOPRAVA
 
PROJEKCIA
 
PORADENSTVO
 
PREHLIADKY-TS-BSD >>viac..
- TECHNICKÉ ZABAZPEČENIE BUDOV
VYKUROVANIE
ZDRAVOTECHNIKA
PLYN
   
 
ROZSAH POSKYTOVANÝCH PRÁC A DODÁVOK:
   
 
- Hydraulické vyregulovanie UK - termostatizácia
 
- Hydraulické vyregulovanie UK - zvislé rozvody
 
- Hydraulické vyregulovanie UK - ležaté rozvody
 
- Hydraulické vyregulovanie TUV - statické a dynamické
 
- Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá + rozúčtovanie
 
 
 
- Komplexná výmena ležatých rozvodov SV, TUV, TUV-C, kanalizácie, plynu
 
- Komplexná výmena zvislých rozvodov SV, TUV, TUV-C, kanalizácie, plynu
 
- Izolácie potrubných rozvodov
 
- Merače studenej a teplej vody - VODOMERY / repas / antimagnet + plombovanie
 
- Merače teploty TUV na výtokovom mieste v bytovej jednotke
 
- Výmeny vykurovacích telies
 
- Technické kontroly sústav UK + ZDRAVOTECHNIKY + ich nastavenie
 
- Priemyselné vysávanie nebytových priestorov
 
 
 
- Havarijná služba pre bytové spoločenstvá
 
- Čistenie ležatého, zvislého a pripojovacieho potrubia kanalizácie
 
 
 
- Výmeny kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivá
 
- Výmeny zásobníkov vody
 
- Komplexné riešenie a dodávka + montáž sústav vykurovania a vody v rodinných domoch
 
- Komplexné riešenie a dodávka + montáž sústav plynu a jeho spotrebičov v rodinných domoch
 
- Výkopové práce + stavebné úpravy po montáži TZB
 
- Inžiniersku činnosť všetkých zložiek TZB
 
 
 
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   
   
 
- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   
___________________________________________________________________________________________________
© 2007 REMESLO-TZB
webdesign - michalolajec.sk
Rámcová zmluva HS >>